Skarga na ochroniarza wzór

Do moich zadań należało m.in. zabezpieczanie imprez masowy m.in. koncertów na obiektach otwartych i zamkniętych, meczy ligowych na miejskim stadionie, a także ochrona obiektów i mienia w okręgu Silesia.Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzed…


Czytaj więcej