Wzór pismo przewodnie do korekty świadectwa pracy

Jan KowalskiGdy na wezwanie zatrudniony przedłoży świadectwo pracy do korekty, pracodawca może też poprawić swój błąd w trybie podobnym do uzupełnienia.. Wzór świadectwa pracy w sposób bezwzględny określił ustawodawca.Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy.97 § 2 1 k.p. zwracam się z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy z dnia 15 marca 2013 r , doręczonego mi w dniu 18 marca 2013r., poprzez zmianę informacji zawartej w pkt 4a przez wskazanie, że w roku 2012 wykorzystałem 1 dzień (zamiast…


Czytaj więcej

Jak napisać pismo przewodnie do korekty świadectwa pracy

Sprawa ma charakter niemajątkowy .sprostowanie polegające na wystawieniu nowego świadectwa z bieżącą datą sporządzenia oraz usunięciu z akt osobowych i zniszczeniu starego; stosuje się je przeważnie w wyniku uwzględnienia wniosku albo pozwu pracownika o sprostowanie świadectwa pracy oraz w konsekwencji uprawomocnienia się 2 wyroków sądu,Czy trzeba poprawić błąd w świadectwie pracy, jeżeli pracownik nie wystąpił o jego sprostowanie.. Jednak z różnych przyczyn może się okazać, że informacje zawar…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt