Termin “uzasadnienie” odnosi się do oświadczenia lub dokumentu złożonego przez pracodawcę w celu wyjaśnienia przyczyn zwolnienia pracownika. Dokument ten jest zwykle nazywany “uzasadnieniem”.

Uzasadnienie służy do wyjaśnienia, dlaczego pracownik zostaje zwolniony. Jeśli pracownikowi nie podano przyczyny zwolnienia, może on wnieść roszczenie przeciwko pracodawcy do Fair Work Commission (FWC).

Uzasadnienie jest zwykle przygotowywane przez pracodawcę i podpisywane przez jego przedstawiciela. Pracownik może zażądać kopii uzasadnienia dla własnych potrzeb.

Prawo stanowi, że pracodawca musi podać powód zwolnienia pracownika. Ma to na celu zapewnienie, że pracownik nie zostanie niesprawiedliwie zwolniony, ponieważ jeśli pracownik nie otrzyma powodu zwolnienia, ma prawo do odszkodowania za niesprawiedliwe zwolnienie.

Pracodawca ma obowiązek podać powód zwolnienia, nawet jeśli jest to tylko “wyczyszczenie biurka” lub ponieważ wydajność pracownika spadła.

Niektóre powody, które będą uzasadniały zwolnienie pracownika to:

– Wydajność nie spełniająca oczekiwań, lub nie spełniająca wymogów pracy.

– Niedopuszczalne zachowanie.

– Słaba frekwencja.

– Złamanie warunków umowy o pracę.

– Postępowanie szkodliwe dla pracodawcy.

– Niekompetencja.

– Niestosowanie się do instrukcji.

– Zakłócanie pracy.

– Postępowanie dyscyplinarne.

– Niezdolność do pracy.

– Inne przyczyny.

Uzasadnienie wypowiedzenia

Przed zwolnieniem pracownika, pracodawca musi podać uzasadnienie. Jeśli pracodawca nie jest w stanie podać uzasadnienia, pracownik może złożyć wniosek do Fair Work Commission (FWC) o “określenie uzasadnionego usprawiedliwienia”.

Jeśli FWC stwierdzi, że pracodawca nie przedstawił rozsądnego usprawiedliwienia dla zwolnienia pracownika, wówczas pracodawca będzie musiał wypłacić pracownikowi odszkodowanie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego artykułu, zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem [email protected]

Wnioski:

Jest to właściwy artykuł dla osób, które chcą ubiegać się o nową umowę o pracę i chcą zrobić dobre wrażenie. Jeśli masz złe doświadczenia z poprzednim pracodawcą, to ten artykuł na pewno Ci pomoże.