Umowa z Cyfrowym Polsatem rozwiązana

Cyfrowy Polsat, spółka będąca właścicielem Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, poinformowała dziś o rozwiązaniu umowy z państwowym nadawcą Cyfrowym Polsatem. Decyzja nastąpiła w wyniku sporu pomiędzy obiema stronami o kontrakt.

Obie strony zgodziły się na rozwiązanie umowy po rozpoczęciu negocjacji. Udział państwowego nadawcy w Cyfrowym Polsacie pozostanie bez zmian.

Polskie Radio i Telewizja (PTR) oraz Cyfrowy Polsat (CPS) podpisały 1 kwietnia 2014 roku umowę, która miała obowiązywać do 31 grudnia 2015 roku. Umowa przewidywała, że udział CPS w PTR zostanie zmniejszony do 43% do 31 grudnia 2015 roku.

Umowa zawierała postanowienia, że PTR nie będzie nadawać programów telewizyjnych, które nie spełniają standardów określonych przez Państwowy Instytut Radiokomunikacji.

19 stycznia 2015 roku PTR i CPS rozpoczęły spór o umowę. CPS twierdził, że umowa jest nieważna ze względu na zapis zakazujący nadawania programów telewizyjnych niezgodnych ze standardami Państwowego Instytutu Radiofonii i Telewizji.

Według PTR, kontrakt jest ważny, bo umowa nie określa żadnych naruszeń.

“Umowa jest ważna, zgodnie z prawem, i jest wiążąca. PTR ma prawo nadawać wszystko, co chce” – powiedziała portalowi wirtualne.pl rzeczniczka PTR Joanna Borysiewicz.

“W umowie jest zapis, że PTR nie będzie nadawać niczego, co nie jest zgodne ze standardami określonymi przez Państwowy Instytut Radiokomunikacji. Jest to warunek zawarty w umowie. W związku z tym umowa jest ważna, a PTR ma prawo nadawać co chce” – powiedziała portalowi wirtualne.pl rzeczniczka PTR Joanna Borysiewicz.

PTR złożył pozew przeciwko CPS 2 lutego 2015 r.

“Złożyliśmy pozew przeciwko Państwowemu Instytutowi Radiofonii i Telewizji, ponieważ odmawia on uznania umowy. Domagamy się odszkodowania, które pozwoli nam pokryć koszty, które ponieśliśmy w wyniku tego sporu” – powiedziała Joanna Borysiewicz.

Według PTR umowa skończy się 31 marca 2016 r., wtedy PTR zapłaci państwowemu nadawcy różnicę między kwotą, którą zapłacił, a kwotą, którą otrzyma.

“Jeśli PTR będzie musiało zapłacić CPS więcej niż otrzymało, to będzie musiało zrekompensować im te dodatkowe pieniądze. Jeśli PTR będzie musiało zapłacić mniej niż otrzymało, wtedy będzie musiało zrekompensować CPS różnicę. Tak mówi umowa i tak chcemy to zrobić – powiedziała Joanna Borysiewicz.

Wypowiedzenie umowy nie wpłynie na obecną umowę między PTR a Radiem City, które jest spółką zależną Cyfrowego Polsatu.

Umowa przewiduje, że Radio City będzie nadawać program “Radio City” przez dwie godziny dziennie i tyle samo czasu w telewizji.

CPS i Radio City będą nadal nadawać program radiowy