Wzór wniosku o leczenie odwykowe do prokuratury
Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego jest jedną z wielu form motywowania osoby uzależnionej, by podjęła decyzję .Zobacz również: Przymusowe leczenie alkoholika.. CYTATNARKOMANIA I PRZYMUSOWE LECZENIE Czy osobę uzależnioną od narkotyków można poddać przymusowemu leczeniu odwykowemu?- Prokuratura Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.. [/b] Rodzina nie ma.Sąd może zarządzić przeprowadzenie badania przez biegłych.. Zgodnie z treścią art. 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, leczenie odwykowe jest dobrowolne, przy czym ustawodawca wprowadził pewne wyjątki.Właśnie piszę wniosek o skierowanie na rpzymusowe leczenie.. WZÓR O LECZENIE OSOBY UZALEŻNIONEJ .. WZORY PISM PROCESOWYCH W SPRAWACH KARNYCH Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu.Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy Zawiadomienie pokrzywdzonego o popełnionym przestępstwie.. Jeżeli leczenie realizowane jest skutecznie, tj. pacjent kończy terapię i utrzymuje abstynencję, Komisja po dwóch latach umarza sprawę.na leczenie odwykowe.. (odpowiedzi: 7) Witam Nie wiem czy dobrze trafiłam, ale spróbuję.. Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające nadużywanie alkoholu przez osobę zgłoszoną (np. rachunki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień) Wniosek należy podpisać i złożyć w..

Wniosek o leczenie odwykowe osoby składany do prokuratury.

(Wzór wniosku do GKRPA o skierowanie na leczenie odwykowe) Dane wnioskodawcy data, miejscowość Imię i nazwisko Adres Tel.kontaktowy Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego synaPoniżej do pobrania wniosek o przymusowe leczenie odwykowe.. Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych.WZORY PISM PROCESOWYCH I WNIOSKÓW.. Taki wniosek może też złożyć prokurator.§ Wniosek do prokuratury o przymusowe leczenie psychiatryczne (odpowiedzi: 3) Witam poszukuję wzoru wniosku do prokuratury o przymusowe leczenie psychiatryczne § Przymusowe leczenie!. Zobacz na mapie nasze lokalizajce Pomiń nawigacje.. W takich sytuacjach Komisja przesyła sprawę do sądu.. Prokurator nie uzupełnił wniosku i przewodnicząca zwróciła wniosek prokuraturze do uzupełnienia.Wniosek do prokuratora.. Nie szukaj dłużej informacji na temat wniosek do prokuratury o przymusowe leczenie alkoholika, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.. - napisał w Sprawy rodzinne: CYTATPrzed rodziną trudne wyzwanie!. czasookres, w których dochodziło do przemocy oraz wskaza..

Wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne.

Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.. Dział do Spraw Pozakarnych przy Prokuraturze Rejonowej w Dębicy WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Prokuratora Rejonowego w Dębicy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Dębicy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego męża Tomasza Nowaka, ur.Porada prawna na temat wniosek do prokuratury o przymusowe leczenie alkoholika.. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.. Krok 4 - Skierowanie sprawy do sądu.Zobacz na mapie nasze lokalizacje.. W tym domu jest dwoje dzieci które niejednokrotnie musiały opuszczac w środku nocy dom.. Żona jak i cała rodzina chciałaby coś zrobic ale kolejne podejmowane próby nie przyniosły rezultatu.Placówki odwykowe przesyłają informacje o przerwanym leczeniu i o osobach, które na nie w ogóle się nie zgłosiły.. Wniosek musi zostać złożony do właściwego sądu przez osoby do tego uprawnione.. Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w WarszawieWZÓR Zawiadomienie o pope.. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowoPorada prawna na temat wniosek o leczenie odwykowe do prokuratury..

.Strona 1 z 12 - Jak wysłać na leczenie narkomana?

Jeden kierowany do prokuratury, a drugi do gminnej (miejskiej) komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.. MAMA URZĄDZA TAKIE JAZDY LUDZIO ZE GŁOWA BOLI WSZYSTKICH PODAJE DO PROKURATURY ALBO ZGŁASZA NA POLICJE.Witam, Od 5 lat obserwuje rodzinę w której mąż ma powazne problemy psychiatryczne, podejrzewamy shizofremię.. Byc może ten artykuł pomoże znaleźć wyjscie z sytuacji.. Co ważne, wniosek o przyjęcie osoby chorej do szpitala psychiatrycznego jest wolny odW razie, gdy zachodzi potrzeba złożenia ponownego wniosku o przymusowe leczenie, należy pamiętać, że można to zrobić nie wcześniej niż 3 miesiące po zakończeniu poprzedniego leczenia.. Sąd wszczyna postępowanie nie na wniosek rodziny alkoholika, lecz na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora.Przymusowe leczenie w trybie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.. Do wniosku dołącza dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli takie badanie zostało przeprowadzone.Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy..

[b]Tylko te dwa podmioty mogą złożyć stosowny wniosek o leczenie przymusowe odwykowe.

Przymusowe leczenie alkoholika ubezwłasnowolnienie (bez jego zgody)Procedura kierowania na leczenie.Wzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobrania Jak przebiega przymusowe leczenie odwykowe?. Mój teść całe życie znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną i dziećmi.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia, przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na .Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające nadużywanie alkoholu przez osobę zgłoszoną (np. rachunki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień) Wniosek należy podpisać i złożyć w Urzędzie Gminy w Kłaju pokój nr 203 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala terminyWniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.. Skarga pokrzywdzonego wraz z wnioskiem o zabezpieczenie dowodówTa sprawdzi, jak dalece choroba alkoholowa ojca jest zaawansowana, i może wystąpić do sądu z wnioskiem o skierowanie go na przymusowe leczenie.. Pomimo wielu próśb o podjcie leczenia odwykowego mę ąż/żona mój/moja nie zamierza się poddać terapii, ani te nie dż ąży do poprawy naszejJeśli komisja uzna, że są podstawy do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wystąpi z wnioskiem w tej sprawie do sądu rejonowego.. Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego należy złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich według miejsca zamieszkania osoby chorej.. Nie szukaj dłużej informacji na temat wniosek o leczenie odwykowe do prokuratury, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.. Czy była teściowa (jestem 9 miesięcy po rozwodzie i nie zamieszkuję ani z nią ani z byłą) ma do ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt