Jak napisać odwołanie do PZU: praktyczny przewodnik dotyczący pisania odwołania do Polskiego Zakładu Ubezpieczeń

Odwołanie do Polskiego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) jest to dokument, który wraz ze składowymi elementami powinien spełniać określone wymagania prawne i formalne. Poniżej przedstawimy praktyczny przewodnik, który pozwoli Ci na skuteczne napisanie odwołania do PZU.

I. Dlaczego piszesz odwołanie, a nie reklamację?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, że składając reklamację zostajesz obarczony koniecznością udowodnienia swoich racji, natomiast pisząc odwołanie, firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana do tego, by udowodnić, że Twój wniosek jest nieuzasadniony.

II. Krok po kroku – jak napisać odwołanie do PZU?

 1. Wewnętrzne wytyczne PZU

Pierwszym krokiem, jaki warto podjąć, jeśli planujemy napisać odwołanie do PZU jest zapoznanie się z wewnętrznymi wytycznymi, które są publikowane przez daną firmę ubezpieczeniową. W przypadku PZU na stronie internetowej można znaleźć kompendium wiedzy o odwołaniach, które pozwoli Ci na lepsze zrozumienie tematu.

 1. Wybierz właściwy adres

Odwołanie powinno zawierac podstawowe informacje dotyczące Twojego ubezpieczenia, w tym numer polisy oraz imiona i nazwiska osób zainteresowanych, a w szczególności osobyje zadecydując o odwołaniu. W celu ich otrzymania warto skorzystać ze strony internetowej PZU, gdzie można znaleźć odpowiednie dane do kontaktu.

 1. Tytuł i treść odwołania

Przechodząc już do właściwej treści odwołania, należy zadbać o to, aby jego tytuł był jasny i wyczerpujący. Uwaga powinna skupić się na przedstawieniu okoliczności, które uniemożliwiły pogodzenie Twojego stanowiska z podejmowanymi przez PZU decyzjami.

W dalszej części odwołania powinny zostać przedstawione argumenty, które potwierdzą, że Twoja sprawa jest uzasadniona. Pamiętaj o zbieraniu dokumentów, które będą stanowić dowód na to, że Twoje odwołanie składa się na uzasadnione żądanie.

 1. Zwróć uwagę na sposób wysyłki

Wysyłka odwołania do PZU, dla zapewnienia ochrony Twoich praw powinna odbywać się za pośrednictwem zarejestrowanej przesyłki lub za pomocą poczty elektronicznej, zapewniającej dostarczenie przesyłki pod wskazany adres.

III. Pięć ważnych zasad dotyczących pisania odwołania w PZU

 1. Pismo musi być złożone w terminie

Jedną z najważniejszych zasad dotyczących składania odwołania jest ważność terminu, w którym musi on zostać złożony. Wygaśnięcie terminu stanowi podstawę do odrzucenia Twojego wniosku.

 1. Formalne wymagania

Odwołanie powinno pozostawać w nierozerwalnym związku z postępowaniem prowadzonym przez PZU, powinno być złożone na piśmie, a także posiadać podpis wnioskującego oraz datę wykonania pisma.

 1. Zwróć uwagę na jasne i zrozumiałe sformułowania

Uwaga powinna być zwrócona również na treść odwołania. Musi ona być nie tylko poprawna formalnie, ale i zrozumiała dla osób, które będą miały z nim do czynienia. Pamiętaj, żeby skupiać się na istotnych kwestiach, konkretnych i jasnych postulatach, które będziesz chciał uzyskać.

 1. Załącz dokumenty

W odwołaniu warto odnosić się do dokumentów, które potwierdzą fakt zaprezentowany w piśmie. Wierzysz w swoją rację, powinieneś mieć na to dowody.

 1. Wykorzystaj swoje prawa

Pamiętaj, że masz prawo do pomocy prawnej i jest to bardzo istotne. Warto zwrócić się po pomoc do osób, które będą w stanie zaoferować wsparcie w postaci profesjonalnego doradztwa.

IV. Jakie informacje muszą pojawić się w odwołaniu do PZU?

W odwołaniu do PZU muszą pojawić się informacje dotyczące:

 • Twojego imienia i nazwiska
 • Składającego odwołanie
 • Daty składania odwołania
 • Numeru polisy ubezpieczeniowej
 • Opisu zdarzenia, które jest bezpośrednim powodem dla wniesienia odwołania
 • Uzasadnienia odwołania
 • Informacji, w jakiej sprawie wniesiono odwołanie
 • Treści orzeczenia, które skłoniło wnioskodawcę do wniesienia odwołania
 • Żądania wnioskodawcy oraz daty oraz specyfikacji dowodów

V. Podsumowanie

Napisanie odwołania do PZU nie jest łatwe, ale z naszym praktycznym przewodnikiem będzie to przebiegać bez większych zawiłości. Najważniejsze to zgromadzić dokumenty potwierdzające swoje racje i uważnie przeczytać wewnętrzne wytyczne danego zakładu ubezpieczeń przed rozpoczęciem pisania odwołania.

Pamiętaj, że Twoje odwołanie powinno być logiczne, poprawne formalnie i przede wszystkim skuteczne, dlatego warto skorzystać z ofert eksperckich, które pomogą w poprawnym sformułowaniu wniosku.