Wzór wniosku o zapomogę zdrowotną dla nauczycieli
Klub młodego nauczyciela.. Załącznik 1 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚSFundusz Zdrowotny dla Nauczycieli.. 2, biorąc pod uwagę w szczególności posiadane środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz sytuację materialną nauczyciela, którego wniosek dotyczy.. Przykładowe podanie o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: Anna Kowalska Wrocław, 02.. Jako, że dochód na osobę został w mojej rodzinie obliczony na nieprzekraczający 603 zł uzyskałam informację, że przysługuje mi w/w świadczenie W ubiegłych miesiącach z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a dokładnie problemów endokrynologicznych byłam zmuszona .Najpóźniej 10 maja opublikujemy wzór "Wniosku o przyznanie pomocy ze społecznego funduszu strajkowego", w którym osoba strajkująca przedstawi m.in. swoją sytuację materialną.. Zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela lub o pobycie w szpitalu, 3.. Nie dla chaosu.. Wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli "czynnych" Liczba stron: 1 .. Inne wzory dokumentów w kategorii "Wydział Oświaty, Sportu i Rekreacji" .Znaleziono 0 interesujących stron dla frazy wzór podania o zapomogę z funduszu zdrowotnego w serwisie Forum Money.pl.. Podstawa funkcjonowania; Do pobrania; Wyprawka szkolna..

: Dz. U. z 2000 r.Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Swoją prośbę motywuję…Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z art. 12 ust.. 2.Wysokość zapomogi zdrowotnej proponuje komisja ds. funduszu zdrowotnego, a ostateczną decyzję w sprawie przyznawania zapomogi zdrowotnej podejmuje dyrektor szkoły.. Jestem studentką XXXroku na XXX uczelni.. Najczęściej do regulaminu ZFŚS danej firmy jest dołączony jego wzór.. Oczywiście moje pytanie dotyczy zapomogi z funduszu socjalnego.WNIOSEK o przyznanie zapomogi zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli .. 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania oraz w oparciu o załączone dokumenty, postanawiam: .Wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli 'czynnych' Biznes mówi.. Zaświadczenie/a o zarobkach (netto) osiągniętych w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających złożenie podania, 2.. Forum prawne.. 1 strona wyników dla zapytania wzór podania o zapomogę z funduszu .Jednocześnie uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za fałszywe zeznanie, oświadczam, iż miesięczna wysokość dochodów brutto uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku przypadającego na jednego członka rodzinnyzapomoga zdrowotna w szkole - proszę o pomoc - napisał w Różne tematy: Mamy pracownicę na długotrwałym zwolnieniu chorobowym, obecnie stara się o zasiłek rechabilitacyjny i po zakończeniu go chce wrócić do pracy..

Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia.

Czy prezes związku zawodowego w szkole może wystąpić o przyznanie zapomogi pieniężnej z funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli?. Aktualności.. Dariusz Dwojewski.. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej, format DOC. O nas Historia Biura Podstawa Prawna Kadra kierownicza Pracownicy Polityka prywatności.. W szczególnie uzasadnionych przypadkach o zapomogę w imieniu członka ZNP może wnioskować członek jego rodziny (w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).Podanie o zapomogę.. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - rodzaj świadczeń i ich opodatkowanie - Portal OświatowyZapomoga zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela.. Wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej można pobrać w Wydziale Edukacji ul. Lwowska 28 a, pokój nr 324 lub z niniejszego poradnika (wzór wniosku F-E-3).Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli.. Referencje dla pracownika - wzór listu referencyjnego.4.. Giełda.. Zwykle prośbę o zapomogę z ZFŚS - losową, socjalną albo zdrowotną - najlepiej przedstawić w formie pisemnej jako wniosek o zapomogę z ZFŚS..

jak napisać uzasadnienie do wniosku o zapomogę?

Załącznik 1 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚSZapomogę, o której mowa w § 1, przyznaje Prezydium Zarządu Głównego ZNP na wniosek członka ZNP.. Porównanie spółek.. Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi.. Spółki GPW.. Uzasadnienie (opisz sytuację i uzasadnij wniosek o przyznanie pomocy finansowej i/lub rzeczowej)2: Przykład 1: W związku z choroba pogorszyła się moja sytuacja materialna.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.. W związku z wypadkiem/pilną operacją i trudną sytuacją rodzinną i materialną proszę o przyznanie zapomogi pieniężnej, która .Oto przykładowy wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego.. Pozostało jeszcze 93 % treści.. Głos nauczycielski.. Tabela maksymalnych wysokości paczek dla dzieci - pobierz w formacie pdf: Załącznik Nr 6 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz w formacie pdf: Wzory wniosków o przyznanie świadczenia z ZFŚS.. Czy w regulaminie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, dopuszczalny jest zapis, że w przypadku braku chętnych na zwrot kosztów leczenia środki można przeznaczyć na badania służące poprawie zdrowia nauczycieli?- strona archiwalna - Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. 2015. ul. Główna 1/1 50-000 Wrocław..

Wniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 28 września 2017.

Nowy wzór wniosku do pobrania tu: Wniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli (NOWY) ZNP.. Komunikat w związku z zagrożeniem koronawirusem;(wzór) Imię i nazwisko: .. Załączniki do wniosku : aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty (pobyt w szpitalu, leczenie sanatoryjne, ambulatoryjne)**Nowy wzór!. PKZP O Kasie Przystąpienie do Kasy Złożenie wniosku o pożyczkę .To oznacza, że zapomogę w wysokości 500 zł będzie można przyznać około 16 tys. nauczycieli.. WZORY DOKUMENTÓW; AKTY PRAWNE; FORUM PRAWNE; Strona główna.. 1. Wysokość świadczenia pomocy zdrowotnej ustala zgodnie z właściwością dyrektor, o którym mowa w § 2 ust.. Kontakt z nami Wydziały biura KONTAKT Logowanie.. 0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego Informacje o wyprawce szkolnej .. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury VAT, rachunki),Pomoc zdrowotna - nauczycieli.. 1 .Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie zapomogi jakiejśtam.. Będzie już wówczas wiadomo, czy samorząd wypłacił wynagrodzenie za okres strajku, czy nie.. Wzory dokumentów.Upewnij się, czy przysługuje Ci prawo do ubiegania się o zapomogę zdrowotną - patrz informacje dodatkowe.. Notowania GPW.. jak napisać uzasadnienie do wniosku o zapomogę?. Osoba ta miała poważną operację na serce , napisała do dyrekcji o zapomogę zdrowotną .Z tego co wiem mamy jej wypłacić zapomogę zdrowotną ze środków .Przedstawiamy Państwu informacje o możliwości uzyskania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego następujących szkół i placówek specjalnych: Zespołu Szkół Specjalnych nr 38, ul. Namysłowska 10, Szkoła Podstawowe Specjalna nr 22, ul Spartańska 1, Zespołu Szkół Specjalnych nr 89, ul. Skaryszewska 8, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282, ul. Niekłańska 4/24, Młodzieżowego .Żeby otrzymać zapomogę należy złożyć odpowiedni wniosek, który rozpatrywany jest przez komisję socjalną.. Komisja Socjalna .. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo .Znaleziono 29 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego w serwisie Money.pl..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt