I. Wprowadzenie
Od stycznia 2021 roku weszły w życie najnowsze zmiany w prawie pracy, wprowadzające szereg nowych przepisów dotyczących m.in. urlopu, czasu pracy czy wynagrodzeń. Jakie są te zmiany i jakie mają konsekwencje dla pracowników i pracodawców?

II. Zmiany dotyczące urlopu

 1. Wydłużenie minimalnego wymiaru urlopu wypoczynkowego
  Od stycznia 2021 roku minimalny wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni roboczych. Dotyczy to zarówno nowych, jak i już zatrudnionych pracowników.
 2. Zmiany dotyczące urlopu wychowawczego
  Od stycznia 2021 roku urlop wychowawczy przysługuje również rodzicom, którzy mają dzieci w wieku 14-18 lat, jeśli dziecko jest niepełnosprawne (dotychczas przysługiwał tylko do ukończenia przez dziecko 14 roku życia).

III. Nowe przepisy dotyczące czasu pracy

 1. Praca zdalna
  Od stycznia 2021 roku w Polsce został wprowadzony przepis regulujący pracę zdalną. W przypadku takiej pracy pracodawca będzie musiał ustalić z pracownikiem zasady wykonywania pracy zdalnej, wynagrodzenie, sposób kontroli wykonywania pracy oraz czas pracy pracownika.
 2. Zmiany dotyczące czasu pracy nocnej
  Od stycznia 2021 roku czas pracy nocnej został wydłużony do 8 godzin (dotychczas wynosił 7,5 godziny). Dodatkowo, pracownik może być zatrudniony na czas pracy nocnej przez co najmniej 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

IV. Zmiany dotyczące wynagrodzeń

 1. Minimalna płaca
  Od stycznia 2021 roku minimalna płaca wynosi 2 800 zł brutto (dotychczas wynosiła 2 600 zł brutto).
 2. Wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy
  Od stycznia 2021 roku pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy – wynosi ono 100% wynagrodzenia za czas pracy.

V. Podsumowanie
Najnowsze zmiany w prawie pracy wprowadzają szereg nowych przepisów dotyczących urlopu, czasu pracy i wynagrodzeń. Wszystkie te zmiany związane są z poprawą sytuacji pracowników i podniesieniem poziomu ochrony pracowniczej w Polsce. Pracodawcy powinni przestrzegać nowych przepisów i uwzględnić je w swojej polityce kadrowej, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych.