Wzór wypełnienia wniosku ekuz
Zwróćmy uwagę, że osobne formularze przewidziane są dla turystów, a inne dla osób wyjeżdżających do pracy.Po jego kliknięciu na liście dostępnych dokumentów będzie można wybrać jeden z dwóch rodzajów .Pod poniższym linkiem znajdą Państwo wniosek do wypełnienia oraz jego wzór.. Wniosek paszportowy składany jest aby uzyskać nowy paszport, paszport tymczasowy.. Wnioski można znaleźć na oficjalnej stronie NFZ.. Przed przejściem do „Kroku 1.". Wypełnienie tej części jest obowiązkowe.. Karta EKUZ - potrzebne dokumentyWnioski można sobie wydrukować w domu, gdyż są dostępne na stronie NFZ.. Pracownicy wyjeżdżający do krajów Unii Europejskiej i krajów EOG powinni posiadać kartę EKUZ uprawniającą do korzystania ze świadczeń medycznych.. Wystarczy wejść na stronę i w zakładce „dla pacjenta" kliknąć w „Jak wyrobić kartę EKUZ".Wniosek Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - ściągnij wniosek online.. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która dzięki unijnym uregulowaniom pozwala nam na korzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej podczas pobytu za granicą, nie jest wydawana automatycznie wraz z naszym wyjazdem.EKUZ - jak wypełnić formularz i złożyć wniosek 2011-06-21 10:43 wtorek Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która dzięki unijnym uregulowaniom pozwala nam na korzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej podczas pobytu za granicą, nie jest wydawana automatycznie wraz z naszym wyjazdem.Wypełniony na odpowiednim formularzu wniosek o wydanie karty EKUZ należy złożyć we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia..

Poniżej przedstawiamy wzór prawidłowo wypełnionego wniosku.

W przypadku przesłania niepodpisanego wniosku, EKUZ można odebrać jedynie w oddziale wojewódzkim NFZ .5 EKUZ może być wysłana na wskazany adres tylko w przypadku, gdy wniosek został podpisany.. Blok 1 - Dane osoby wyjeżdżającejPomyśl o środowisku!. Druk wniosku o paszport na 2019 rok można pobrać w jednym z ponad 100 biur paszportowych zlokalizowanych na terytorium Polski lub w polskim konsulacie za granicą.Wypełniony na odpowiednim formularzu wniosek o wydanie karty EKUZ należy złożyć we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia.. Wszystko umieszczono w dokumentach pdf.. Brak zgłoszenia skutkujeKarta EKUZ - jak szybko ją zdobyć.. Część A.. Najłatwiej wypełnić wniosek o EKUZ online.. Trzeba wypełnić wniosek o EKUZ.. Gdy mamy wypełniony druk, pobieramy numerek i czekamy, aż wyświetli się na tablicy informacyjnej wraz z numerem stanowiska, do którego należy podejść.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA - do pobrania plik PDF.. Wniosek o wymianę Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca ; Wniosek o wymianę Kart Pobytu lub Genewskiego Dokumentu Podróży dla osób posiadających ochronę uzupełniającą lub status uchodźcy..

Dowiedz się więcej o dokumentach potrzebnych do wypełnienia wniosku.

wniosek do wydania karty EKUZ - pobyt turystyczny przykład wypełnionego wniosku do wydania karty EKUZ - pobyt turystycznyWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA (turystyczny, nowy 2018r.).. Formatka jest wyłącznie ułatwieniem przy wypełnianiu wniosku, który po podpisaniu należy złożyć lub przesłać do oddziału wojewódzkiego NFZ.. 6 W przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba upoważniona lub opiekun prawny należy załączyć odpowiednio pisemne upoważnienie lub inny równoważny dokument uprawniający do uzyskania karty w imieniu innej osoby.Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świad­czeń zdrowotnych w czasie tymczasowego po­bytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.. Kartę wystawia oddział Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na adres zameldowania pracownika.Wzory wypełnionych wniosków.. Zwróćmy uwagę, że osobne formularze przewidziane są dla turystów, a inne dla osób wyjeżdżających do pracy.Poniżej zaznaczamy jedną z zagadkowych opcji odebrania karty:Prawidłowe wypełnienie wniosku o wydanie EKUZ.. Każdy wniosek, który został przesłany pocztą/faksem/pocztą elektroniczną wymaga odesłania EKUZ pocztą na wskazany we wniosku adres (brak możliwości odbioru osobistego lub za pośrednictwem osoby upoważnionej).Aktualny wniosek o paszport obowiązuje od 19 lipca 2019..

Przed przesłaniem wniosku do oddziału wojewódzkiego NFZ, pamiętaj, aby go podpisać!

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA (nowy 2018r.. Nie drukuj wszystkich stron, tylko niezbędny wniosek.. prosimy o zapoznanie się z poniższymi uwagami.Jeżeli planują Państwo wyjazd w ciągu najbliższych 30 dni zalecamy zgłosić się z wnioskiem osobiście do oddziału lub jednej z delegatur.. EKUZ wydawana jest wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia w NFZ.. Przed wyjazdem za granicę wypełnij koniecznie wniosek Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego czyli EKUZ.Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatnym dokumentem ubezpieczającym wyjeżdżającego pracownika UMCS.. data aktualizacji: 4 stycznia 2018 r.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej.. Prosimy o przesyłanie wniosku tylko na jeden adres e-mail.EKUZ na pobyt turystyczny, pobyt związany z nauką lub innym dłuższym pobytem czasowym, EKUZ na wyjazd „pracowniczy".. Uzupełnij ją danymi osoby składającej wniosek o wydanie prawa jazdy, czyli Twoimi.Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ Sprawdź jak wyrobić EKUZ Ile kosztuje EKUZ Pobierz wzór wniosku EKUZ 2019.Wniosek przeznaczony jest dla osób ubezpieczonych w NFZ oraz członków ich rodzin, których wyjazd do innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EFTA związany jest z poszukiwaniem pracy, wykonywaniem pracy, w tym wykonywaniem zadań służbowych na polecenie pracodawcy oraz z pracą w charakterze pracownika dyplomatycznego lub konsularnego.Idąc do lekarza upewnij się, że honoruje EKUZ..

Do złożonego wniosku należy dołączyć formularz A1 wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

I to jest najlepsze wyjście, gdyż nie traci się czasu będąc już na miejscu.. Wniosek o wymianę Kart Pobytu lub Genewskiego .. EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom które posiadają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze .Wniosek przeznaczony jest dla osób ubezpieczonych w NFZ, członków rodzin zgłoszonych przez osoby ubezpieczone, osób nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń na gruncie przepisów krajowych, których wyjazd do innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EFTA jest związany z pobytem czasowym, tj. wyjazd turystyczny, wyjazd w celu nauki (szkoła/studia) lub inny wyjazd .Wnioski o EKUZ na 2019 rok Pobierz aktualny druk EKUZ online Wszystko online bez wychodzenia z domu Pobierz wniosek już teraz..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt