W związku z wyznaczonymi terminami składania deklaracji PIT, wiele osób zaczyna się przejmować wypełnieniem swojej deklaracji. W poniższym artykule przedstawimy praktyczny przewodnik krok po kroku dotyczący wypełniania deklaracji podatkowej PIT.

IAKTYWNY PRACOWNIK – JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ?

Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę i nie prowadzisz działalności gospodarczej, najprawdopodobniej będziesz musiał skorzystać z formularza PIT-37. Poniżej przedstawiamy kroki, jakie należy wykonać, aby wypełnić ten formularz:

 1. Pobierz formularz PIT-37 ze strony Ministerstwa Finansów lub odbierz w urzędzie skarbowym.

 2. Wypełnij pola dotyczące Twoich danych osobowych (imię, nazwisko, NIP, PESEL, adres zamieszkania).

 3. W polu dotyczącym dochodu, wpisz swoje uzyskane dochody w skali roku.

 4. Wypełnij sekcję dotyczącą odpisów od dochodu (np. ulgi rodzinne, ulgi rehabilitacyjne, ulgi prorodzinne).

 5. Dokończ wypełnianie formularza, wskazując, czy składasz samodzielnie deklarację podatkową, czy też razem z małżonkiem.

II
PRACOWNIK SAMODZIELNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, będziesz musiał skorzystać z formularza PIT-36. Poniżej przedstawiamy kroki, jakie należy wykonać, aby wypełnić ten formularz:

 1. Pobierz formularz PIT-36 ze strony Ministerstwa Finansów lub odbierz w urzędzie skarbowym.

 2. Wypełnij pola dotyczące Twoich danych osobowych (imię, nazwisko, NIP, historia kalendarzowa działalności).

 3. Wypełnij sekcję dotyczącą przychodu i wydatków związanych z prowadzoną działalnością.

 4. Wypełnij sekcję dotyczącą odpisów od dochodu (np. ulgi na działalność gospodarczą, ulgi na przejście na emeryturę).

 5. W dalszej części formularza, upewnij się, czy składasz deklarację podatkową samodzielnie, czy też razem z małżonkiem.

III
SPOSADEK – CO WYPEŁNIĆ W DEKLARACJI?

Osoby otrzymujące dochody z tytułu spadku, powinny skorzystać z formularza PIT-36L. Poniżej przedstawiamy kroki, jakie należy wykonać, aby wypełnić ten formularz:

 1. Pobierz formularz PIT-36L ze strony Ministerstwa Finansów lub odbierz w urzędzie skarbowym.

 2. Wypełnij pola dotyczące Twoich danych osobowych (imię, nazwisko, NIP, adres zamieszkania, imię i nazwisko zmarłego).

 3. Wypełnij sekcję dotyczącą uzyskanego spadku.

 4. Wypełnij sekcję dotyczącą odpisów od dochodu (np. ulgi rodzinne).

 5. W dalszej części formularza, upewnij się, czy składasz deklarację podatkową samodzielnie, czy też razem z małżonkiem.

IV
WNIOSKOWANIE O ZWROT PODATKU – JAK TO ZROBIĆ?

Jeśli chcesz złożyć wniosek o zwrot podatku, musisz wypełnić formularz PIT-37 lub PIT-38 (w zależności od Twojego statusu zawodowego). Poniżej przedstawiamy kroki, jakie należy wykonać, aby złożyć takie wnioski:

 1. Pobierz formularz PIT-37 lub PIT-38 ze strony Ministerstwa Finansów lub odbierz w urzędzie skarbowym.

 2. Wypełnij pola dotyczące swoich danych osobowych (imię, nazwisko, NIP, PESEL, adres zamieszkania).

 3. Wypełnij sekcję dotyczącą uzyskanego dochodu.

 4. Wypełnij sekcję dotyczącą odpisów od dochodu (np. ulgi rodzinne, ulgi rehabilitacyjne, ulgi prorodzinne).

 5. Wypełnij sekcję dotyczącą podatku naliczonego.

 6. W dalszej części formularza, upewnij się, czy złożysz wniosek samodzielnie, czy też razem z małżonkiem.

V
TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH

Ostatnim elementem tego przewodnika jest omówienie terminów składania deklaracji podatkowych PIT. Poniżej przedstawiamy daty, do których należy złożyć odpowiednie deklaracje:

 1. Formularz PIT-37 – składany przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, należy złożyć do 30 kwietnia.

 2. Formularz PIT-36 – składany przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, należy złożyć do 30 kwietnia.

 3. Formularz PIT-36L – składany przez osoby otrzymujące dochody z tytułu spadku, należy złożyć do 30 kwietnia.

 4. Wniosek o zwrot podatku PIT-37 lub PIT-38 należy złożyć do 30 kwietnia.

 5. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, istnieje możliwość skorzystania z przedłużonego terminu do 30 września.

Podsumowując, w poniższym artykule przedstawiliśmy praktyczny przewodnik krok po kroku dotyczący wypełniania deklaracji podatkowej PIT. Warto pamiętać, że w celu uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji finansowych, należy składać deklaracje terminowo i ze szczególną uwagą na ich wypełnienie.