W tym roku pojawiły się nieznaczne zmiany w przepisach podatkowych, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji i dostosować swoją działalność do nowych regulacji. Sprawdź, jakie są najważniejsze zmiany i jak się do nich dostosować.

 1. Zmiany w PIT
  Pierwsza zmiana dotyczy PIT – podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 1 stycznia 2019 roku kwota wolna od podatku wzrosła o 28 złotych i wynosi obecnie 46 080 złotych rocznie. To zwiększenie oznacza, że osoby o niższych dochodach będą płaciły niższe podatki.

List do wykorzystania jako wypunktowania:

 • Kwota wolna od podatku wzrosła o 28 złotych i wynosi obecnie 46 080 złotych rocznie.
 1. Nowe przepisy od kwietnia
  Od kwietnia 2019 r. obowiązywać będą także nowe przepisy dotyczące podatku od towarów i usług. Wprowadzone zmiany obejmują m.in. automatyczne podpowiadanie poprawnego numeru NIP na fakturach, uproszczony sposób rozliczania tzw. samochodów służbowych oraz zmiany w wymaganiach dotyczących prowadzenia kas fiskalnych.

List do wykorzystania jako wypunktowania:

 • Automatyczne podpowiadanie poprawnego numeru NIP na fakturach,
 • uproszczony sposób rozliczania tzw. samochodów służbowych,
 • zmiany w wymaganiach dotyczących prowadzenia kas fiskalnych.
 1. Prawo do odliczeń
  W 2019 roku obowiązują przepisy dotyczące limitów odliczeń od podatku dochodowego. Umożliwiają one między innymi odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, kosztów uzyskania przychodu, a także ulg podatkowych. Warto tutaj zwrócić uwagę, że niektóre z limtów uległy zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego.

List do wykorzystania jako wypunktowania:

 • Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • kosztów uzyskania przychodu,
 • ulgi podatkowe.
 1. Zmiany w umowach o dzieło
  W ciągu ostatnich kilku miesięcy pojawiły się liczne zmiany w umowach o dzieło. Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku zawierania umów na piśmie oraz wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i składkach. Zmiany te są związane z walką z tzw. szarą strefą, czyli nielegalną pracą.

 2. Dostosowanie do przepisów
  Jak się dostosować do nowych przepisów podatkowych? Warto na samym początku dobrze zapoznać się z obowiązującymi przepisami i regularnie śledzić wprowadzane zmiany. Ważne jest także dokładne prowadzenie dokumentacji podatkowej i terminowe składanie deklaracji. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub adwokatem.

Podsumowując, w 2019 roku pojawiły się liczne zmiany w przepisach podatkowych, które warto znać, aby dostosować swoją działalność do nowych regulacji. Przede wszystkim warto na bieżąco śledzić wprowadzane zmiany oraz dokładnie prowadzić dokumentację i terminowo składać deklaracje.