Jak inwestować w surowce i metale szlachetne

Surowce i metale szlachetne od lat są uważane za stabilną i bezpieczną formę inwestycji. W momencie kiedy kurs walut spada, wartość złota, platyny czy srebra rośnie. Często są one traktowane jako zabezpieczenie przed inflacją i kryzysem gospodarczym. Jak zatem skutecznie inwestować w surowce i metale szlachetne?

  1. Zrównoważona strategia inwestycyjna

Inwestowanie w surowce i metale szlachetne powinno być traktowane jako część zrównoważonej strategii inwestycyjnej. Nie polega to na tym, że inwestycja w surowce zawsze zapewni zysk. Warto mieć zatem na uwadze fakt, iż ceny surowców i metali szlachetnych zwłaszcza w krótkiej perspektywie, mogą być bardzo zmienne.

  1. W jaki sposób zainwestować w surowce i metale szlachetne?

Inwestowanie w surowce i metale szlachetne będzie najkorzystniejsze wtedy, gdy będzie związane z posiadaniem fizycznych złotych, platynowych lub srebrnych monet lub sztabek. Tego rodzaju inwestycja umożliwi nam bezpośrednie posiadanie surowca, co w przypadku kryzysu finansowego czy upadłości giełdy, może okazać się bardzo opłacalne.

  1. Inwestowanie w surowce poprzez fundusze inwestycyjne

Alternatywną formą inwestowania w surowce i metale szlachetne, jest inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne. Dzięki takiej inwestycji składa się ona z inwestycji w wiele różnych aktywów, rozmieszczonych na wielu rynkach. Fundusze inwestycyjne są w stanie zapewnić nam stabilność i znacznie zredukować ryzyko inwestycyjne.

  1. Złoto, platyna czy srebro?

Uważa się, że każdy z wymienionych surowców i metali szlachetnych może stanowić wartościową formę inwestycji. Warto jednak pamiętać, że wartość tych elementów rynkowych jest dość zróżnicowana.

• Złoto – Najbardziej popularnym metalem szlachetnym jest złoto. Wydaje się, że jego wartość w ciągu kilku najbliższych lat będzie utrzymywać się na wysokim poziomie.

• Platyna – Należy do metali szlachetnych o niestabilnych cenach, zależnych od popytu na nie w przemyśle motoryzacyjnym. Metoda inwestowania w platynę w formie fizycznej może okazać się ryzykowna.

• Srebro – Bardzo często traktowane jest jako tańsza alternatywa dla złota. Srebro warto traktować raczej jako inwestycję krótkoterminowa niż długoterminową.

  1. Kupowanie i sprzedawanie surowców

Inwestowanie w surowce i metale szlachetne wymaga dużych nakładów finansowych, które dla wielu ludzi są niedostępne. Można jednak kupować mniejsze ilości surowców niż pełne sztabki, co samo w sobie zdecydowanie obniża nasze koszty. Kupowanie i sprzedawanie może odbywać się z wykorzystaniem specjalistycznych platform inwestycyjnych, takich jak złote.pl, gdzie bez wychodzenia z domu, można kupować i sprzedawać surowce i metale szlachetne.