Istnieją dwa rodzaje patentów: Patenty na wynalazki i Patenty na rośliny. Oba są używane dla ochrony twojego wynalazku.

Co to jest patent na roślinę?

Patent na roślinę jest stosowany do samej rośliny. Chroni on rośliny przed kopiowaniem lub powielaniem przez innych. Chroni prawo wynalazcy i właściciela rośliny.

Co to jest patent na wynalazek?

Patent na wynalazek jest stosowany do pomysłu. Chroni on wynalazcę przed skopiowaniem jego pomysłu przez innych.

Jakie są różne rodzaje patentów?

1. Patent użytkowy: Jest to patent, który jest używany do ochrony wynalazku.

2. Patent na wzór: Jest to patent, który służy do ochrony wzoru zdobniczego.

3. Patent na roślinę: Jest to patent, który służy do ochrony rośliny przed powielaniem przez innych.

4. Znak towarowy: Jest to znak towarowy, który służy do ochrony marki.

5. Trade Secret: Jest to tajemnica handlowa, która służy do ochrony formuły produktu.

6. Prawo autorskie: Jest to prawo autorskie, które służy do ochrony pracy twórczej.

7. Letters patent: Jest to patent, który służy do ochrony wynalazku.

8. Patent inżynierski: Jest to patent, który służy do ochrony wynalazku technicznego.

9. Rejestracja znaku towarowego: Jest to rejestracja znaku towarowego, która służy do ochrony marki.

10. Rejestracja wzoru przemysłowego: Jest to rejestracja, która służy do ochrony wzoru przemysłowego produktu.

11. Patent pending: Jest to oczekujące na rozpatrzenie zgłoszenie patentowe.

12. Ujawnienie wynalazku: Jest to wniosek o przyznanie patentu.

Jak ubiegać się o patent?

Uzyskanie patentu jest trudnym zadaniem, gdyż wymaga wiele wysiłku i ciężkiej pracy. Trzeba zarejestrować wynalazek w Biurze Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO).

USPTO jest urzędem rządowym, który zarządza wszystkimi patentami. Jest również odpowiedzialny za ochronę praw wynalazcy. Ma różne biura w różnych krajach. Konieczne jest więc zarejestrowanie swojego wynalazku w swoim kraju.

By uzyskać patent, musisz wypełnić formularz i złożyć go w USPTO. USPTO zbada twój wynalazek. Jeśli twój wynalazek jest nowy, wtedy USPTO wyda dla ciebie patent.

Ile kosztuje patent?

Koszt uzyskania patentu zależy od rodzaju patentu, o który się ubiegasz. Może on wynosić od $2500 do $4000.

Wnioski:

Tak więc, teraz wiesz, jak uzyskać patent za darmo. To wspaniała wiadomość wiedzieć, że możesz uzyskać patent za darmo. Wspomniałem też o niektórych różnych typach patentów i ich kosztach.