Zaświadczenie lekarskie medycyna pracy wzór

Kiedy?. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego lekarz stwierdza stan zdrowia pacjenta i decyduje o tym, czy istnieją jakieś przeciwwskazania do wykonywania pracy na danym stanowisku.. Skierowanie na badanie sanitarno-epidemiologiczne.. Orzeczenie lekarskie jest również dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność pracownika w pracy z powodu choroby (jego lub w określonych sytuacjach .medycyny pracy właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy zaświa…


Czytaj więcej